خدمات آزمایشگاه آرما

خدمات آزمایشگاه آرما در سه بخش کلی کلینیکال، پاتولوژی و ژنتیک می باشد. در این مرکز سعی می شود تمامی آزمایش ها مطابق به روزترین استانداردهای بین‌المللی و کشوری با رعایت استانداردهای کنترل کیفی انجام شود

آهن (Iron)

آهن (Iron)

ازمایش آهن (Iron) چیست ؟ آزمایش آهن، مواد مختلف موجود در خون را اندازه گیری

اسیداوریک( Uric Acid)

اسیداوریک( Uric Acid)

اسیداوریک Uric Acid چیست ؟ اسید اوریک یک ترکیب هتروسیکلیک از کربن، نیتروژن، اکسیژن و

ویتامین B12چیست ؟

ویتامین B12چیست ؟

ویتامین B12چیست ؟ ویتامین B12 (کوبالامین) برای بافت عصبی، عملکرد مغز و گلبول های قرمز

1 2 3 4 5 17