خدمات آزمایشگاه آرما

خدمات آزمایشگاه آرما در سه بخش کلی کلینیکال، پاتولوژی و ژنتیک می باشد. در این مرکز سعی می شود تمامی آزمایش ها مطابق به روزترین استانداردهای بین‌المللی و کشوری با رعایت استانداردهای کنترل کیفی انجام شود

مولتیپل اسکلروزیس

مولتیپل اسکلروزیس

مولتیپل اسکلروزیس چیست؟ مولتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری پیشرونده و با واسطه سیستم ایمنی است.

ارتباط دیابت و آب مروارید

ارتباط دیابت و آب مروارید

آب مروارید چیست؟ بیماری آب مروارید، شامل کدر شدن عدسی چشم است که این اتفاق

 پارکینسون

 پارکینسون

بیماری پارکینسون چیست؟ بیماری پارکینسون یک اختلال مغز و اعصاب پیشرونده است که روی حرکت

1 2 3 20