خدمات آزمایشگاه آرما

خدمات آزمایشگاه آرما در سه بخش کلی کلینیکال، پاتولوژی و ژنتیک می باشد. در این مرکز سعی می شود تمامی آزمایش ها مطابق به روزترین استانداردهای بین‌المللی و کشوری با رعایت استانداردهای کنترل کیفی انجام شود

آزمایش تشخیص سطح زینک در بدن

آزمایش تشخیص سطح زینک در بدن

آزمایش تشخیص سطح زینک در بدن   روی  یک ماده معدنی اصلی کمیاب می باشد که

سکته قلبی (انفارکتوس میوکارد (MI))

سکته قلبی (انفارکتوس میوکارد (MI))

سکته قلبی (انفارکتوس میوکارد (MI)) انفارکتوس فرایندی است که طی آن انفارکت تشکیل می‌شود. انفارکت

الکالن فسفاتاز

الکالن فسفاتاز

آلکالن فسفاتاز | تست ALP | ALK   آلکالین فسفاتاز (ALP) آنزیمی در خون است

1 2 3 21