خدمات آزمایشگاه آرما

خدمات آزمایشگاه آرما در سه بخش کلی کلینیکال، پاتولوژی و ژنتیک می باشد. در این مرکز سعی می شود تمامی آزمایش ها مطابق به روزترین استانداردهای بین‌المللی و کشوری با رعایت استانداردهای کنترل کیفی انجام شود

ترانسفرین

ترانسفرین

ترانسفرین ترانسفرین (Siderophilin) مهم‌ترین پروتئین حمل کننده آهن پلاسما است. ترانسفرین یک APR منفی است

Ferritin

Ferritin

Ferritin در آزمایش خون چیست؟ بسیاری تصور می کنند فریتین نشان دهنده آهن در خون

TIBC

TIBC

Total Iron-Binding Capacity TIBCظرفیت اتصال آهن نام کامل تست  Total Iron-Binding Capacity آزمایش TIBC (ظرفیت

1 2 3 4 5 6 19