خدمات آزمایشگاه آرما

خدمات آزمایشگاه آرما در سه بخش کلی کلینیکال، پاتولوژی و ژنتیک می باشد. در این مرکز سعی می شود تمامی آزمایش ها مطابق به روزترین استانداردهای بین‌المللی و کشوری با رعایت استانداردهای کنترل کیفی انجام شود

آمنیوسنتز

آمنیوسنتز

مایع آمنیوتیک مایع شفاف و زرد کم رنگی است که از جنین در برابر آسیب

NIPT

NIPT تست غیر تهاجمی قبل از تولد (NIPT) یک آزمایش غربالگری است که از هفته

زگیل تناسلی

ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)   انواع مختلفی از  HPV یا ویروس پاپیلوما ی انسانی وجود

1 17 18 19