preloader

HSV(HERPES VIRUS)

آزمایش HSV  به منظور بررسی عفونت با ویروس هرپس سیمپلکس انجام می شود. عفونت HSV می تواند به صورت زخم های کوچک و دردناک تاول مانند بر روی پوست و یا غشاهای مخاطی مثل گلو، بینی، دهان، مجرای خروجی مثانه، مقعد و واژن باشد.

ویروس HSV

ویروس HSV دارای دو نوع می باشد:

نوع ۱ این ویروس باعث ایجاد تبخال شده و عمدتا از طریق بزاق آلوده منتقل می شود.

نوع ۲ این ویروس جهت تشخیص تبخال تناسلی انجام شده و در افراد دارای زخم های تناسلی، آنسفالیت و نوزادانی با مادر مشکوک به HSV توصیه می شود.براي ديدن اينکه آيا زخم توسط HSV ايجاد مي شود، آزمايشات مختلفي ممکن است انجام شود.

کشت ويروس هرپس: سلول و يا مايع از زخم تازه بوسيله سواب گرفته مي شود و به محيط کشت منتقل مي شود. معمولا کشت در  بررسي اين ويروس موفق نمي باشد. ( نتيجه منفي کاذب).

آزمايش تشخيص آنتي بادي بر عليه هرپس ويروس: سلولي که از زخم تازه گرفته شده در زير ميکروسکوپ بررسي مي شود. اين آزمايش نشانگر ها را ( که آنتي ژن ناميده مي شود ) در سطح سلول که با هرپس ويروس عفوني شده اند، مورد بررسي قرار مي دهد. اين آزمايش ممکن است به همراه کشت ويروس انجام شود.

آزمايش واکنش زنجيره اي پليمراز (PCR ): آزمايش PCR بر روي سلول ها و يا مايعاتي که از يک زخم و يا از خون و يا ديگر مايعات مثل مايع نخاعي گرفته شده است،  انجام مي شود. آزمايش PCR ماده ژنتيکي (DNA ) ويروس HSV را مورد بررسي قرار مي دهد. اين آزمايش قادر است HSV-1 را از HSV-2 تشخيص دهد. انجام آزمايش PCR بر  روي زخم هاي پوستي ناشايع است.

PCR معمولا وقتي که هرپس ويروس وارد مغز مي شود، بر روي مايع نخاعي انجام مي شود.

آزمايش آنتي بادي: آزمايش خون براي بررسي توليد آنتي بادي ها توسط سيستم ايمني بر عليه ويروس هرپس به کار مي رود.

آزمايش آنتي بادي گاهي اوقات انجام مي شود ولي دقت کمي دارد.

آزمايش آنتي بادي هميشه نمي تواند عفونت فعال با هرپس ويروس و يا عفونت قبلي با هرپس ويروس ها را از هم افتراق دهد. چون آنتي بادي ها مدت زماني طول مي کشد تا بعد از اولين برخورد، ميزانشان افزايش پيدا کند.

وقتي شما اخيرا به اين عفونت مبتلا شده ايد، نتيجه آزمايش آنتي بادي ممکن است منفي باشد. بعضي از آزمايشات مي توانند تفاوت بين HSV-1 و HSV-2 را از هم تشخيص دهند.

عفونت با هرپس ويروس ها نمي تواند درمان شود. بعد از ابتلا به عفونت، با HSV ويروس براي هميشه در بدن باقي مي ماند و در سلول هاي عصبي پنهان شده و باعث بروز زخم در ساير افراد مي شود.

بازگشت مجدد عفونت مي تواند به دلايل استرس سوءتغذيه، نور خورشيد و يا ساير عفونت ها مثل آنفولانزا باشد. داروها مي توانند علايم بيماري را کاهش دهند و همچنين دوره بيماري را کوتاه تر کنند. اما داروها نمي توانند اين عفونت را درمان کنند.

نوع ديگري از هرپس ويروس ها ( که  واريسلا زوستر ناميده مي شود ) عامل ايجاد بيماري آبله مرغان مي باشد.این آزمایش، روزانه در آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرما انجام می شود.