preloader

گیرنده ترانسفرین

 
ترانسفرین پروتئین ناقل آهن در جریان خون است و انتقال آهن متصل به آن از طریق اتصال به یک گیرنده اختصاصی در سطح سلول ها صورت می گیرد. به طور روزمره مقدار کمی از بخش خارجی این گیرنده توسط پروتئازها شکسته شده ، وارد جریان خون می شود. به این قسمت STR گفته می شود. میزان STR در کم خونی آهن افزایش و در مسمومیت حاد با آهن کاهش می یابد.

 

علت انجام آزمایش؟

تشخیص کم‌خونی فقر آهن و تشخیص آن از کم‌خونی ناشی از بیماری مزمن یا التهاب

 

زمان انجام آزمایش؟

زمانی‌که کم‌خونی فقر آهن مشکوک است

 

چرا آزمایش گیرنده ترانسفرین (TfR) درخواست می شود؟

آزمایش گیرنده ترانسفرین (TfR) برای چندین هدف مرتبط با ارزیابی متابولیسم آهن و تشخیص انواع خاصی از کم خونی درخواست می شود. در اینجا دلایل و اهداف اصلی که ممکن است تست TfR درخواست شود، آمده است:
  • تشخیص کم خونی فقر آهنیکی از دلایل اولیه درخواست آزمایش گیرنده ترانسفرین (TfR)، تشخیص کم خونی فقر آهن است. در این شرایط، کمبود آهن برای سنتز هموگلوبین وجود دارد که منجر به کاهش تولید گلبول های قرمز خون می شود. سطوح بالای گیرنده های ترانسفرین، به ویژه گیرنده های ترانسفرین محلول (sTfR)، در خون می تواند نشان دهنده افزایش تقاضا برای آهن باشد.
  • متمایز کننده انواع  کم خونی: آزمایش گیرنده ترانسفرین (TfR) به تمایز بین انواع مختلف کم خونی کمک می کند. در کم خونی فقر آهن، سطح گیرنده ترانسفرین اغلب افزایش می یابد، در حالی که در کم خونی بیماری مزمن، سطوح گیرنده ترانسفرین ممکن است با وجود ذخایر کم آهن، نرمال یا پایین باشد.
  • ارزیابی وضعیت آهن: این آزمایش برای ارزیابی وضعیت کلی آهن یک فرد استفاده می شود. این اطلاعات در مورد ذخایر آهن بدن و توانایی آن در پاسخگویی به تقاضای آهن، به ویژه در دوره های افزایش اریتروپوئزیس، فراهم می کند.
  • پایش درمان با آهن: آزمایش گیرنده ترانسفرین (TfR) برای نظارت بر اثربخشی درمان یا مکمل آهن استفاده می شود. کاهش سطح گیرنده ترانسفرین پس از درمان با آهن نشان دهنده بهبود وضعیت آهن است.
  • بررسی کم خونی غیر قابل توضیحهنگامی که یک بیمار با کم خونی غیر قابل توضیح مراجعه می کند، آزمایش گیرنده ترانسفرین (TfR) ممکن است در پانل مطالعات آهن گنجانده شود تا به شناسایی علت زمینه ای کمک کند.
  • ارزیابی اریتروپوئیزیسسطوح بالای گیرنده های ترانسفرین با افزایش اریتروپوئز مرتبط است. این آزمایش ممکن است برای ارزیابی پاسخ مغز استخوان به کم خونی و ارزیابی تقاضای آهن با تقسیم سریع سلول ها استفاده شود.
توجه به این نکته مهم است که آزمایش گیرنده ترانسفرین (TfR) اغلب بخشی از پانل مطالعات آهن است که ممکن است شامل اندازه گیری آهن سرم، ظرفیت اتصال کل آهن (TIBC)، فریتین و اشباع ترانسفرین باشد. نتایج این آزمایش ها برای ارائه یک ارزیابی جامع از وضعیت آهن با هم تفسیر می شوند.

چه زمانی آزمایش گیرنده  ترانسفرین انجام میشود؟

آزمایش گیرنده ترانسفرین (TfR) معمولاً به عنوان یک آزمایش غربالگری معمول برای افراد دارای علائم استفاده نمی شود. در عوض، بیشتر در موقعیت‌های بالینی خاص درخواست می‌شود، به‌ویژه زمانی که مشکوک به انواع خاصی از کم خونی یا اختلالات متابولیسم آهن وجود دارد. تصمیم برای انجام آزمایش TfR عموماً بر اساس ارزیابی بالینی پزشک معالج از علائم بیمار، سابقه پزشکی و سایر نتایج آزمایشگاهی است.

نشانه هایی برای در نظر گرفتن آزمایش گیرنده ترانسفرین (TfR) ممکن است شامل موارد زیر باشد:

علائم کم خونی: اگر فردی با علائم حاکی از کم خونی مانند خستگی، ضعف، رنگ پریدگی پوست و تنگی نفس مراجعه کند، پزشک ممکن است برای تعیین علت زمینه ای، مجموعه ای از آزمایش ها از جمله آزمایش TfR را درخواست کنند.

کم خونی غیر قابل توضیح: هنگامی که کم خونی تشخیص داده می شود، اما علت آن بلافاصله مشخص نمی شود، ممکن است آزمایش های اضافی از جمله تست TfR برای کمک به تمایز بین انواع مختلف کم خونی درخواست شود.

مشکوک به کمبود آهن: اگر مشکوک بالینی کمبود آهن وجود داشته باشد، آزمایش TfR ممکن است در پانل مطالعات آهن برای ارزیابی وضعیت آهن بدن گنجانده شود.

ارزیابی اریتروپوئیزیسدر مواردی که مشکوک به افزایش اریتروپوئز است، مانند انواع خاصی از کم خونی های همولیتیک یا بیماری های مزمن، آزمایش TfR ممکن است اطلاعات بیشتری در مورد پاسخ مغز استخوان ارائه دهد.

تاکید بر این نکته ضروری است که آزمایش گیرنده ترانسفرین (TfR) تنها یکی از اجزای ارزیابی جامع وضعیت آهن است و استفاده از آن بر اساس زمینه بالینی تعیین می شود. آزمایش‌های دیگر مانند شمارش کامل خون (CBC)، آهن سرم، ظرفیت اتصال به آهن (TIBC)، فریتین و اشباع ترانسفرین، اغلب همراه با آزمایش TfR انجام می‌شوند تا ارزیابی کاملی ارائه کنند.

اگر علائمی را تجربه می کنید که نشان دهنده کم خونی است یا اگر در مورد سلامت خود نگرانی دارید، مهم است که با یک ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی مشورت کنید. آنها علائم، سابقه پزشکی شما را ارزیابی می کنند و ممکن است آزمایش های مناسب را برای تعیین علت و راهنمایی درمان مناسب تجویز کنند. خود تشخیصی و سفارش آزمایشات بدون راهنمایی یک متخصص مراقبت های بهداشتی واجد شرایط توصیه نمی شود.