preloader

پرسش های متداول

 CA19-9 تومور مارکر است که برای تشخیص انواع سرطان کار برد دارد.

محتمل هست. اما به معنی ضرر یا خطای درمان نیست. بلکه به پزشک معالج در تعیین سیر درمانی کمک خواهد کرد.

لطفا با پزشک محترمون مشورت کنید

لایل بالا بودن CA 125 که طبیعی و غیر سرطانی هستند شامل موارد زیر است: اندومتریوز -بیماری‌ کبدی -قاعدگی -بیماری‌های التهابی لگن -حاملگی -فیبروئید رحم

عوامل زیادی در بروز سرطان تخمدان موثر هستند که یکی از اونها مصرف داروهای باروریه. البته در این زمینه مدت زمان و دوز دارو مهمه

 درمان سرطان تخمدان به توجه به شدت اون تعیین میشه. در رابطه با نوع درمان فقط باید با پزشک معالج مشورت داشته باشین