preloader

تست کرونا کرج

 آزمایشگاه آرما مفتخر است که در بازرسی های کیفی یکی از بالاترین امتیاز های اخذ دشه در استان البرز را کسب نموده و همچنین سریع ترین زمان پاسخگویی آزمایش کووید (بین ۸ الی ۱۲ ساعته) در این استان را داراست و با اخذ امتیاز کامل از انستیتو پاستور ایران در خدمت مراجعین و مسافرین آن سازمان میباشد و با کلیه ایرالاین های ایرانی و خارجی جهت پرواز مسافران قرارداد منعقد نموده است.

(( طرف قرارداد با تمام شرکتهای هواپیمایی))