preloader

ترانسفرین

ترانسفرین (Siderophilin) مهم‌ترین پروتئین حمل کننده آهن پلاسما است. ترانسفرین یک APR منفی است و مقادیر پایین آن همراه با کاهش آلبومین، β لیپوپروتئین و پرآلبومین در عفونت‌ها و بدخیمی‌ها مشاهده می‌شود. و مقادیر بالای ترانسفرین بستگی به توانایی بدن برای مبارزه با عفونت خواهد داشت. ترکیب 3 آزمایش آهن، TIBC و ترانسفرین برای تشخیص افتراقی آنمی، ارزیابی کم خونی کمبود آهن، آنمی سیدروبلاستیک، هموکروماتوز و ارزیابی تالاسمی بسیار مفید خواهد بود. در هموکروماتوز ارثی، آهن سرم معمولا کمتر از 150 mg/dL و درصد اشباع ترانسفرین بالای 60% می باشد. در وضعیت اضافه بار آهن پیشرفته درصد اشباع ترانسفرین معمولا بیش از 90% می باشد.
 

چه آزمایش‌هایی همزمان با آزمایش ترانسفرین تجویز می‌شوند؟

برای تشخیص بهتر کم خونی و ارزیابی جامع‌تر ذخایر آهن در بدن، پزشکان آزمایشات دیگری نیز همراه با آزمایش ترانسفرین تجویز می‌کنند:
 •  آزمایش TIBC یا ظرفیت اتصال آهن
 •  آزمایش UIBC یا ظرفیت اتصالی اشباع نشده
 •  آزمایش شمارش کامل سلول های خونی (CBC)
 •  تست اندازه گیری آهن خون
 •  تست فریتین: تفسیر میزان نرمال Ferritin در زنان یا مردان به راحتی می‌تواند کم خونی را تشخیص دهد.
 •  تست مدفوع


    شرایط انجام آزمایش ترانسفرین چیست؟

 • آزمایش ترانسفرین یک آزمایش خونی است که با دریافت یک نمونه خون از ساعد فرد در آزمایشگاه تشخیص طبی انجام می‌شود. این آزمایش نیاز به آمادگی قبلی ندارد اما قبل از آزمایش مصرف هرگونه دارو، مولتی ویتامین و داروهای گیاهی را به پزشک خود اطلاع دهید.

 

دلایل افزایش

کمبود ویتامین B6، آنمی آپلاستیک، هموکروماتوز و افزایش مصرف آهن سبب افزایش سطوح ترانسفرین می شوند.

 

 

دلایل کاهش

عفونت، نئوپلاسم آهن، بدخیمی ، آنمی فقر آهن و آنمی حاصل از بیماری های مزمن سبب کاهش سطوح ترانسفرین می شوند.
 

عوامل مداخله گر در آزمایش ترانسفرین، TIBC و UIBC:

 • تزریق خون اخیر ممکن است باعث افزایش آهن سرم شود.
 • مصرف اخیر یک وعده غذایی حاوی آهن بالا ممکن است آهن سرم را افزایش دهد.
 • بیماری های همولیتیک ممکن است با محتوای آهن مصنوعی بالا همراه باشد.
 • داروهایی که ممکن است باعث افزایش سطح آهن شوند عبارتند از کلرامفنیکل، دکستران، استروژن، اتانول، فرآورده های آهن، متیل دوپا، و داروهای ضد بارداری خوراکی.
 • داروهایی که ممکن است باعث کاهش سطح آهن شوند عبارتند از: هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک (ACTH)، کلستیرامین، کلرامفنیکل، کلشی سین، دفروکسامین، متی سیلین و تستوسترون.
 • داروهایی که ممکن است باعث افزایش سطح TIBC شوند شامل فلورایدها و داروهای ضد بارداری خوراکی هستند.
 • داروهایی که ممکن است باعث کاهش سطح TIBC شوند عبارتند از ACTH ، کلرامفنیکل، کورتیکوتروپین، کورتیزون، دکستران، استروئیدها، تستوسترون.

 

افزایش اشباع ترانسفرین یا اشباع TIBC

 • هموکروماتوز یا هموسیدروز
 • افزایش دریافت آهن (خوراکی یا تزریقی): افزایش سطح آهن ترانسفرین را اشباع می کند.
 • کم خونی های همولیتیک: آهن افزایش یافته است. افزایش سطح آهن ترانسفرین را اشباع می کند.

 

کاهش اشباع ترانسفرین یا اشباع TIBC

 • کم خونی ناشی از فقر آهن
 • بیماری های مزمن (مانند بدخیمی، سایر بیماری های مزمن): سطح آهن پایین است و سطح ترانسفرین افزایش می یابد.

 

ملاحظات بالینی آزمایش ترانسفرین، TIBC و UIBC:

 • در کم خونی فقر آهن، آهن کم و TIBC افزایش یافته و در نتیجه اشباع ترانسفرین بسیار کم می شود.
 • در اضافه بار آهن، همانطور که در هموکروماتوز دیده می شود، آهن زیاد و TIBC کم یا نرمال است و در نتیجه اشباع ترانسفرین زیاد است.