preloader

بررسی پانل پلی مورفیسم های مرتبط با ترومبوفیلی

پنل ترومبوفیلی

پانل ترومبوفیلی ارثی ژن های مرتبط با ترومبوفیلی ارثی را تجزیه و تحلیل می کند. ترومبوفیلی ارثی با افزایش تمایل به لخته شدن و افزایش خطر ترومبوز وریدی عمقی و/یا ترومبوآمبولی وریدی مشخص می شود.

چه کسی باید برای آزمایش ترومبوفیلی در نظر گرفته شوند؟

الف-بیماران با علائم ترومبوفیلی

 • ترومبوآمبولی وریدی بدون دلیل قبل از 40 سالگی
 • ترومبوز در مکان های غیر معمول
 •  زنان با سقط مکرر جنین ( بیش از 3 سقط خودبخودی)
 • ناباروری بدون دلیل
 • سابقه مرده زایی و یا مرگ بعد از تولد به دلیل اختلال کروموزومی ناشناخته
 • نکروز پوستی غیر قابل توضیح، به ویژه در صورت مصرف آنتاگونیست های ویتامین K  مانند وارفارین

ب-بستگان درجه یک بدون علائم ترومبوفیلی

آزمایش بستگان بزرگسال درجه یک بدون علامت (خواهر و برادر، والدین، فرزندان بالای 16 سال) بیماران با سابقه ترومبوز وریدی ممکن است در برخی شرایط اندیکاسیون داشته باشد. شناسایی اعضای خانواده در معرض خطر ترومبوز وریدی ممکن است فرصتی کوتاه مدت  و هدفمند در دوره‌های افزایش خطر ترومبوز (مانند جراحی، ضربه یا بی‌حرکتی) فراهم کند.

فاکتورIایی که در پنل ترومبوفیلی بررسی می شوند:

 • Factor v (Leiden)
 • Factor II (Prothrombin)
 • MTHFR 677
 • MTHFR 1298
 • PAI-1